Foto-galéria konštrukčné časti strojov

Firma PMR je významným dodávateľom komponentov pre rôzne druhy strojov a zariadení zo všetkých odvetví. Naše výrobky nájdete napríklad ako súčasti mnohých obrábacích, poľnohospdárskych, cestných a špeciálnych strojov pre železnice a automobilový priemysel.
PMR,s.r.o  rezanie,delenie,plechu,profilov,laser,plazma,kyslik,ohybanie