Manažment firmy

Manažment spoločnosti:

Ing. Marek Bugan generálny riaditeľ, konateľ spoločnosti
Ing. Milan Malák finančný a personálny riaditeľ, konateľ spoločnosti
Miroslav Sajdák výrobno - obchodný riaditeľ
PMR,s.r.o  rezanie,delenie,plechu,profilov,laser,plazma,kyslik,ohybanie