Environmentálne ciele:

ENVIRONMENTÁLNE CIELE NA ROK 2016

V nadväznosti na environmentálnu politiku a stratégiu spoločnosti vydávame nasledovné environmentálne ciele:
  1. Zvyšovanie povedomia zamestnancov z environmentu, bezpečnosti pri práci formou školenia.
  2. Nútená výmena vzduchu vo výrobnej hale. Realizácia I. etapy budovania vzduchotechniky v 4. až 6. lodi výrobnej haly.
  3. Ekologická obmena energetických zariadení:
      - Realizácia napojenia vykurovacích telies administratívnych priestorov spoločnosti na novovybudovanú výmenníkovú stanicu horúcovodu.
      - Napojenie TUV na novovybudovanú výmenníkovú stanicu horúcovodu.
V Martine
PMR,s.r.o  rezanie,delenie,plechu,profilov,laser,plazma,kyslik,ohybanie