Pracovné príležitosti

Pracovné príležitosti:

V súčasnosti nemáme voľné pracovné pozície
PMR,s.r.o  rezanie,delenie,plechu,profilov,laser,plazma,kyslik,ohybanie