Profil firmy:

  • Spoločnosť Prvá martinská rezáreň bola založená v roku 1999. Ťažisko podnikania spoločnosti je oblasť delenia a ohýbania hutného materiálu. Spoločnosť sa od svojho založenia snaží zaujať na slovenskom trhu druhovýrobného spracovania ocele stabilné miesto a vytvoriť si dobré meno.
  • sídlo spoločnosti PMR
  • Dnes je spoločnosť modernou výrobnou firmou so stabilným kmeňom zákazníkov. Formou zákazkovej výroby, presne podľa ich požiadaviek, im dodáva svoje výrobky. Výborné vzťahy so svojimi odberateľmi dokazuje aj fakt, že v mnohých prípadoch partneri spoločnosti PMR, s.r.o. pracujú systémom Just in Time. Preto je priam životne dôležité nielen kvalitné prevedenie výrobku, ale aj presná doba dodávky.
  • Ako firma zabezpečuje tieto služby?

  • Využíva na to výrobné priestory s plochou zhruba 8000m2, vlastnú dopravu, špičkovú technológiu a strojový park, ako aj kvalitný ľudský potenciál.
  • Od skladových priestorov a pracovníkov dispečingu, cez výrobné dielne a páliacu techniku, oddelenia nákupu, programátorov a zákazkového oddelenia až po finančný, výrobný a obchodný manažment...Všetky prvky firmy sú zladené, aby finálny produkt bol tímovou prácou vyhotovený k maximálnej spokojnosti zákazníka. Spoločnosť ročne vyrába cez 6000 ton polotovarov pre svojich partnerov, hlavne do malých a stredných podnikov, ale aj pre veľkopodniky uznávaných strojárenských spoločností
  • V roku 2005 firma zriadila akreditované kalibračné laboratórium, kde ponúka kalibráciu neurčených meradiel v zmysle platnej legislatívy o metrológii.
  • PMR,s.r.o  rezanie,delenie,plechu,profilov,laser,plazma,kyslik,ohybanie