Sekretariát spojovateľka:

Spojovateľka,operators Tel.: +421/43/430 25 85-86
  +421/43/430 02 79-80
Fax: +421/43/424 41 55
e-mail: pmr@pmr.sk

Zákazkové oddelenie:

Zákazkové oddelenie,Enquiries department Kontaktná osoba: Syrový Michal
Mobil: +421 903 533 743
e-mail: zakazka@pmr.sk
Zuzana Kališová
Mobil: +421 903 447 503
e-mail: kalisova@pmr.sk

Oddelenie nákupu a dopravy:

Nákup a doprava,Logistics department: Kontaktná osoba: Ing.Lašťák Miroslav
Mobil: +421 903 544837
e-mail: nakup@pmr.sk

Technické oddelenie:

Technické oddelenie,Servicing and technical maintenance department Kontaktná osoba: Bugan Jozef
Mobil: +421 903 247542
e-mail: tk@pmr.sk

Kalibračné laboratórium:

Kalibračné laboratórium, Calibration laboratory: Kontaktná osoba: Ing.Urban Peter
Mobil: +421/43/4302585
e-mail: kms@pmr.sk
PMR,s.r.o  rezanie,delenie,plechu,profilov,laser,plazma,kyslik,ohybanie