Rezanie kyslíkom - MESSER, VANAD a MGM:

Podstatou technológie delenia kovových materiálov kyslíkovým plameňom, je proces spaľovania železa ohriateho na zápalnú teplotu v prúde kyslíka.
rezanie kyslíkom/acetilénom, presné páliace stroje Messer CNC rezanie
Moderné, presné a výkonné CNC páliace stroje od výrobcov MESSER, MGM a VANAD sú určené k výrobe výpalkov predovšetkým z nelegovaných konštrukčných ocelí, ocelí k zušľachťovaniu a kotlových ocelí v hrúbkach od 3 do 250 mm pri max. rozmeroch stola 3,5 x 16 m. Pálenie úkosov sa prevádza na dvojhorákovej hlave pri pálení pásov, alebo dodatočne páliacim zariadením RS 13 pri tvarových výpalkoch.

Vyhotovenie:

Výpalky sa dodávajú prevažne s okujneným povrchom podľa EN 10 163, hrúbka podľa EN 10 029.Východzí materiál je označený vo výrobnej dokumentácii, ktorá je archivovaná, a preto je možné aj dodatočne dodať materiálový atest k požadovanému výpalku.
Rozmerové tolerancie tvarových výpalkov sú podľa STN EN ISO 9013 II B.
Akosť reznej plochy je zaručená podľa STN EN ISO 9013 stupeň II, miestne vady reznej plochy sa pri posudzovaní neberú v súlade s touto normou do úvahy.

Všeobecné podmienky:

Samostatne je možnosť dohodnúť tryskanie, resp. náter (v kooperácii).
Podklady pre pálenie sú spracované podľa zadaného rozmeru pri jednoduchých tvaroch a pásniciach, alebo podľa dodanej výkresovej dokumentácie tvarových výpalkov vo formátoch DXF, DWG dodanej mailom, faxom alebo osobne.
Pri cudzojazyčných výkresoch je nutné doplniť preklad všetkých údajov podstatných pre pálenie.
Štandardný dodací termín z materiálu na sklade je od 3 do 10 pracovných dní po potvrdení objednávky, expresné objednávky za príplatok. Dodacia parita EXW výrobca, alebo po dohode je možný dovoz dopravou PMR, s.r.o. na miesto určenia.
PMR,s.r.o  rezanie,delenie,plechu,profilov,laser,plazma,kyslik,ohybanie