Rezanie plechu laserom:

Technológia rezania laserom spočíva v tepelnom rezacom procese, v ktorom je energia sústredeného svetelného lúča lasera využitá na to, aby sme mohli dosiahnuť vysokú rýchlosť a vysokú presnosť rezania.

TruLaser 8000 (6 KW):

Laserový rezací stroj Trumpf, delenie plechu laserom, rezacia hlava, vysoká presnosť rezania železa hliníku a ocele, výpalky na mieru
Laserový stroj TruLaser 8000 poskytuje najvyššiu hospodárnosť a vynikajúcu kvalitu dielov v opracovaní nadmerných formátov, možnosť spracovania plechov až do dĺžky 16 m a rez bez odsadenia pri dotaktovaných plechoch.
Technické parametre:
Výkon
6 kW
Rozmer stola
2 500 x 8 000 mm
Max hrúbky plechov vhodných pre rezanie:
Konštrukčná oceľ
25 mm
Nerezová oceľ
25 mm
Hliník
15 mm

TruLaser 5060 (5 KW):

Laserový rezací stroj Trumpf,delenie plechu laserom
Vysoko výkonný CNC páliaci stroj Trumpf TruLaser 5060 je určený k výrobe laserových výpalkov s vysokou presnosťou a malým tepelným ovplyvnením.
Technické parametre:
Výkon
5 kW
Rozmer stola
2 000 x 6 000 mm
Max hrúbky plechov vhodných pre rezanie:
Konštrukčná oceľ
20 mm
Nerezová oceľ
15 mm
Hliník
12 mm

Laser BYSTRONIC Bystar 4020 a 4025:

Bystar 4025 - Najväčší Laser na Slovensku
Najväčší laserový páliaci stroj na slovensku,rezanie plechu laserom až do 8m
Bystar 4020
Laserové výpalky,rezanie laserom
Vysoko výkonné CNC páliacie stroj BYSTAR 4020 a BYSTAR 4025 sú určené k výrobe výpalkov s vysokou presnosťou a malým tepelným ovplyvnením v mieste rezu. Možnosť rezania veľmi malých dier v silných plechoch pulzným rezaním. Integrovaná CNC rotačná os pre trúbky a profily priamo v ráme stroja BYSTAR 4020 s pneumatickým skľučovadlom.
Technické parametre:
Výkon
4,4 kW
Rozmer stolov

2 000 x 4 000 mm(Bystar 4020)

2 500 x 8 000 mm(Bystar 4025)

Max hrúbky plechov vhodných pre rezanie:
Konštrukčná oceľ
20 mm
Nerezová oceľ
15 mm
Hliník
12 mm
Rotačná os:
Profily
od priemru 15 - 315 mm
Max. dĺžka profilu
3700 mm

Požiadavky na akosť materiálu:

Výpalky z doporučeného laserového materiálu (RAEX) vykazujú v hrúbkach nad 6 mm optimálnu kvalitu rezu a zaručujú rozmerové tolerancie v zmysle STN EN ISO 9013 I A.
Kritéria pre dosiahnutie vynikajúcich výsledkov pri rezaní konštrukčných oceli:
Obsah kremíka
Opracovateľnosť

Si ≤ 0,04%

Preferovať, vynikajúca opracovateľnosť laserom

Si ≤ 0,25%

Možné ľahko zhoršené rezné výsledky

Si > 0,25%

Obmedzene vhodná kvalita ocele, a tým aj horšie alebo nepravidelné výsledky pri rezaní
Východzý materiál je vyznačený vo výrobnej dokumentácii, ktorá je archivovaná, a preto je možné aj dodatočne dodať materiálový atest k požadovanému výpalku.

Všeobecné podmienky:

-Výpalky sa dodávajú prevažne s okujneným povrchom podľa EN 10 163, hrúbka podľa EN 10 029.
-Akosť reznej plochy je zaručená podľa STN EN ISO 9013, stupeň I., miestne vady reznej plochy sa pri posudzovaní neberú v súlade s touto normou do úvahy.
-Podklady pre spracovanie páliacich plánov sú spracované podľa zadaného rozmeru pri jednoduchých tvaroch, alebo výkresovej dokumentácie tvarových výpalkov DXF, DWG dodanej mailom, faxom alebo osobne.
-Štandardný dodací termín z materiálu na sklade je od 3 do 10 pracovných dní po potvrdení objednávky, expresné objednávky za príplatok. Dodacia parita EXW výrobca, alebo po dohode je možný dovoz dopravou PMR, s.r.o. na miesto určenia.
PMR,s.r.o  rezanie,delenie,plechu,profilov,laser,plazma,kyslik,ohybanie