ohýbanie železa,ohyb dielcov strihanie železa pílenie železa
Laserové rezanie, rezanie laserom, rezanie presným laserovým lúčom Rezanie plechu plazmou, plazmové rezanie rezanie plechu kyslíkom, kyslíkove delenie, rezanie kyslíkom
3D laserové rezanie profilov, rezanie profilov laserom
Rezanie 3D plazmou, plazmové 3D rezanie
Kalibrácia meradiel, Kalibračné laboratórium
Ohýbanie tenkých plechov
PMR,s.r.o  rezanie,delenie,plechu,profilov,laser,plazma,kyslik,ohybanie