3D laserové rezanie profilov

Progresívna technológia rezania rúr, zatvorených a uzavretých profilových materiálov so štvorcovým, resp. obdĺžnikovým profilom s vysokou opakovanou presnosťou.

 

  • Príprava na ohyb v rátane zámkov
  • Prienik dvoch dielov
  • Vysoká presnosť
    Vysoká presnosť

Adige LT8

3D laserové rezanie profilov

Od 1. mesiaca 2012 bola v našej organizácii zahájená výroba na vysoko produktívnom 3D laserovom rezacom centre Adige LT8. Toto zariadenie sa vyznačuje najmä plne automatickým procesom vykladania, opracovania a následného nakladania, čo umožňuje významne skracovať strojné časy výroby.

Mazak fabri Gear 300

3D laserové rezanie profilov

Od 7. mesiaca 2008 bola v našej organizácii zahájená výroba na vysoko produktívnom 3D laserovom rezacom  centre Mazak Fabr Gear 300

Obe zariadenie sú určené na opracovanie rúr, zatvorených a otvorených profilov rôznych prierezov (pri použití prípravku môžu byť aj trojuholníkové, eliptické, atď).

Mazak Fabri Gear
Adige LT8 
Dĺžka opracovania rúry resp.profilu
12 m
8 m
Rozmery profilov:
   – kruhová rúra
Ø40 – Ø267 mm
Ø12 – Ø220 mm
   – jakel
40 x 40 – 250 x 250 mm
10 x 10 – 200 x 200 mm
   – U, L, C
40 x 40 – 250 x 250 mm
30 x 20 – 200 x 200 mm
   – H, I
40 x 40 – 210 x 210 mm
  –
Max. hrúbka pálenia / max. vyklonenie hlavy:
   – čierny plech
22 mm/0°,16 mm/45°
   – nerez
10 mm/0°
   – hliník
8 mm/0°
Max. hmotnosť profilu
72,6 kg/m
33 kg/m

Tieto zariadenia umožňujú 2D a 3D rezanie pod rôznymi uhlami. Použitím tejto technológie sa dá do jednej operácie zahrnúť napr. delenie, úkosovanie, frézovanie, vŕtanie, atď.

Týmto sa podstatne ušetria strojné časy, ako aj časy na manipuláciu, upínanie, odopínanie detailu.

Niektoré dielce vstupujúce vzájomne do zvarenca sa môžu vypáliť tak, aby sa odstránilo ich ustavovanie orysovaním, resp. vkladaním do prípravku. Toto všetko vedie k vyššej efektivite výroby a v konečnom dôsledku aj k znižovaniu ceny výrobku.

Technická podpora

Ďalšou službou zákazníkovi, súvisiacou s 3D laserovým rezaním profilov, je technická podpora pri navrhovaní tvaru detailov z profilov vstupujúcich do zvarencov (nie pevnostný výpočet)

Programovanie pálenia

  • vytvorenie 3D modelu programátorom na základe výkresu
  • importom DXF súboru od zákazníka
  • importom 3D modelu od zákazníka a to v jednom z formátov, ako Para Solid, 3D Iges, ACIS, STEP …