Akreditované kalibračné skúšobné laboratórium

Akreditované kalibračné skúšobné laboratórium, kalibrácia dĺžky uhla  je akreditované slovenskou akreditačnou službou podľa STN ENISO/IEC 17025

Akreditované kalibračné skúšobné laboratórium, kalibrácia dĺžky uhla,

Ponuka nášho laboratória

 – kalibráciu vodorovných dĺžkomerov do 1000 mm
 – koncové mierky do 1000 mm
 – kontrolu rovinných (kontrolných )dosiek do 10 000 mm
 – kontrolu pravítok priamosti do 10 000 mm
 – kontrolu sínusových pravítok
 – kužeľové závitové trne a krúžky
Akreditované kalibračné skúšobné laboratórium, kalibrácia dĺžky uhla,

Kalibrácia dĺžky:

 – nadväzovanie koncových mierok v rozsahu 0,3 – 1000 mm na referenčné etalóny 3. a 4. rádu
 – kalibrácia valčekových a závitových kalibrov a krúžkov do 270 mm
 – kalibrácia posuvných meradiel všetkých druhov do 1500 mm
 – kalibrácia mikrometrických meradiel všetkých druhov do 1000 mm
 – kalibrácia číselníkových odchýlkomerov všetkých druhov s delením 0,001 a 0,01 mm
 – kalibrácia oceľových pravítok
 – kalibrácia oceľových stáčacích metrov a pásiem do 100-metrov a ďalších meradiel dĺžky
 – kalibrácia dĺžkomerov a výškomerov do 1000 mm

Kalibrácia rovinného uhlu:

 – kalibrácia uhlomerov
 – kalibrácia uholníkov do 750 mm
 – kalibrácia sínusových pravítiek
 – kalibrácia primeriavacích a kontrolných dosiek (platní)

Ostatné metrologické činnosti

Ponúkame tiež metrologické posudky a expertízy (posudky na meradlo, posudky na dokumentáciu z hľadiska merania), konzultácie (metodiky merania, neistoty merania) a zaškolenie personálu na rôzne prístroje z oblasti merania dĺžky, rovinného uhla.

Osvedčenie o akreditácii a rozsah akreditácie
Osvedčenie o akreditácii kalibračného a skúšobného laboratóriaRozsah akreditácie skúšobné a kalibračné laboratórium
kalibračné posuvné meradlo