CNC rezanie plechu kyslíkom – messer, vanad MGM

CNC rezanie plechu kyslíkom – messer, vanad MGM

CNC rezanie plechu kyslíkom – messer, vanad MGM

Podstatou technológie delenia kovových materiálov kyslíkovým plameňom je proces spaľovania železa ohriateho na zápalnú teplotu v prúde kyslíka. Rezaný materiál sa spaľuje (zlučuje) s rezacím kyslíkom za vzniku oxidov, ktoré sú v podobe tekutej trosky vyfukované dynamickým účinkom kyslíka z miesta rezania. Proces spaľovania, v ktorom vznikajú rôzne druhy oxidov železa, je výrazne exotermická reakcia, t.j. s veľkým vývinom tepla v mieste rezania. Na začiatku procesu je potrebný ohrev materiálu v začiatku rezu na zápalnú teplotu, v druhej fáze je privedený pod vysokým tlakom kyslík, ktorý spaľuje častice železa a vyfukuje roztavený kov z reznej škáry. prúde kyslíka.

CNC rezanie plechu kyslíkom - messer, vanad MGM
CNC rezanie plechu kyslíkom - messer, vanad MGM

Moderné, presné a výkonné CNC páliace stroje od výrobcov MESSER, MGM a VANAD sú určené k výrobe výpalkov predovšetkým z nelegovaných konštrukčných ocelí, ocelí k zušľachťovaniu a kotlových ocelí v hrúbkach od 3 do 250 mm pri max. rozmeroch stola 3,5 x 16 m. Pálenie úkosov sa prevádza na dvojhorákovej hlave pri pálení pásov, alebo dodatočne páliacim zariadením RS 13 pri tvarových výpalkoch.

Technické parametre
Hrúbka výpalku
od 3 do 250 mm
max. rozmer stola
3,5 x 16 m

Vyhotovenie

  • Výpalky sa dodávajú prevažne s okujneným povrchom podľa EN 10 163, hrúbka podľa EN 10 029.Východzí materiál je označený vo výrobnej dokumentácii, ktorá je archivovaná, a preto je možné aj dodatočne dodať materiálový atest k požadovanému výpalku.
  • Rozmerové tolerancie tvarových výpalkov sú podľa STN EN ISO 9013 II B.
  • Akosť reznej plochy je zaručená podľa STN EN ISO 9013 stupeň II, miestne vady reznej plochy sa pri posudzovaní neberú v súlade s touto normou do úvahy.

Všeobecné podmienky:

  • Samostatne je možnosť dohodnúť tryskanie, resp. náter (v kooperácii).
  • Podklady pre pálenie sú spracované podľa zadaného rozmeru pri jednoduchých tvaroch a pásniciach, alebo podľa dodanej výkresovej dokumentácie tvarových výpalkov vo formátoch DXF, DWG dodanej mailom, faxom alebo osobne.
  • Pri cudzojazyčných výkresoch je nutné doplniť preklad všetkých údajov podstatných pre pálenie.
  • Štandardný dodací termín z materiálu na sklade je od 3 do 10 pracovných dní po potvrdení objednávky, expresné objednávky za príplatok. Dodacia parita EXW výrobca, alebo po dohode je možný dovoz dopravou PMR, s.r.o. na miesto určenia.