CNC rezanie plechu kyslíkom – messer, vanad MGM

CNC rezanie plechu kyslíkom – messer, vanad MGM

CNC rezanie plechu kyslíkom

Podstatou technológie delenia kovových materiálov kyslíkovým plameňom je proces spaľovania železa ohriateho na zápalnú teplotu v prúde kyslíka. Rezaný materiál sa spaľuje (zlučuje) s rezacím kyslíkom za vzniku oxidov, ktoré sú v podobe tekutej trosky vyfukované dynamickým účinkom kyslíka z miesta rezania. Proces spaľovania, v ktorom vznikajú rôzne druhy oxidov železa, je výrazne exotermická reakcia, t.j. s veľkým vývinom tepla v mieste rezania. Na začiatku procesu je potrebný ohrev materiálu v začiatku rezu na zápalnú teplotu, v druhej fáze je privedený pod vysokým tlakom kyslík, ktorý spaľuje častice železa a vyfukuje roztavený kov z reznej škáry. prúde kyslíka.

CNC rezanie plechu kyslíkom - messer, vanad MGM
CNC rezanie plechu kyslíkom - messer, vanad MGM

Moderné, presné a výkonné CNC páliace stroje od výrobcov MESSER a MGM sú určené k výrobe výpalkov predovšetkým z nelegovaných konštrukčných ocelí, ocelí k zušľachťovaniu a kotlových ocelí v hrúbkach od 3 do 250 mm pri max. rozmeroch stola 3,5 x 16 m. Pálenie úkosov sa prevádza na dvojhorákovej hlave pri pálení pásov, alebo dodatočne páliacim zariadením RS 13 pri tvarových výpalkoch.

Technické parametre
Hrúbka výpalku
od 3 do 250 mm
max. rozmer stola
3,5 x 16 m

Dodacie podmienky

  • Akosť materiálu je určená zákazníkom podľa dodanej výkresovej dokumentácie a je možné poskytnúť materiálový atest k ľubovoľnému páliacemu plánu či vypáleným kusom.
  • Výpalky sa dodávajú s povrchom podľa normy EN 10 163, hrúbka podľa EN 10 029
  • Rozmerové tolerancie tvarových výpalkov sú podľa STN EN ISO 9013 II B
  • Akosť reznej plochy je zaručená podľa STN EN ISO 9013 II. Miestne vady reznej plochy sa pri posudzovaní neberú do úvahy.
  • Samostatne je možné dohodnúť náter a tryskanie vypálených kusov. Pokiaľ kusy majú predpísanú nasledujúcu operáciu ohyb, budú automaticky tryskané.
  • Štandardný dodací termín z materiálu na sklade je od 3 do 10 pracovných dní po potvrdení objednávky. Expresné objednávky sú možné za príplatok. Dodacia parita EXW výrobca. Po dohode je možné dovoz dopravou PMR, s.r.o. na miesto určenia.