eurofondy na rozvoj spoločnosti cnc elektromechaniská ohýbačka delenie hutného materiálu

Podrobnosti o projektu

Riadiaci orgán:
Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR pre eurofondy
Miesto realizácie projektu:
Čsl.armády 3/10223, 036 01 Martin
Názov a stručný opis projektu: Rozšírenie výrobných operácií v spoločnosti P M R, s.r.o. obstaraním CNC Elektromechanickej ohýbačky plechu.
  Firma PMR,s.r.o. vlastní niekoľko typov strojov na spracovanie hutného materiálu. Na týchto strojoch ale nie je možné vyhovieť špecifickým požiadavkám zákazníkov na modernom trhu, v požadovanej kvalite a s príslušnou efektivitou. Realizáciou nákupu nového stroja a pomocou tohoto projektu budeme schopní rozšíriť ponuku možnosti výrobných operácií pre našich zákazníkov, čo v konečnom dôsledku zvýši našu konkurencieschopnosť a zvýši kvalitu našich výrobkov Ide o nasledovný stroj:
CNC Elektromechanická ohýbačka plechu
.
Názov a sídlo prijímateľa:
PMR,s.r.o., Čsl.armády 3/10223, 036 01 Martin
Dátum začatia projektu: 09/2015
Dátum ukončenia projektu: 11/2015
Odkaz na internetové stránky:
http://www.mhsr.sk/operacny-program-6352/128037s
www.economy.gov.sk
Výška poskytnutého príspevku: 166 725 EUR