Mechanické opracovanie, frézovanie, sústruženie, vŕtanie a brúsenie.

Mechanické opracovanie je pracovný proces, pri ktorom sa odoberaním triesky z polotovaru, dosahujú požadované funkčné tvary hotového výrobku. Cieľom opracovania je dať obrobku funkčnú presnosť a kvalitu povrchu podľa požiadaviek definovaných vo výkresovej dokumentácií.

 

 

  • mechanické opracovanie
    mechanické opracovanie

FPT VERUS 360

Mechanické opracovanie je dôležité preto používame najpokrokovejšie technologické riešenia, ktoré sú unikátne na celom svete, sú použité na tomto stroji. Monolitický stĺp s integrovaným suportom garantuje vysokú tuhosť, vynikajúce dynamické vlastnosti, vysoký výkon, najlepšiu presnosť a jednoduchý prístup operátora stroja za všetkých podmienok. Žiadny iný frézovací stroj s pojazdným stĺpom nebol doteraz tak efektívny a účinný.

 

Otočno-posuvný stôl s rozmermy 2000 x 2000 mm a nosnosťou 12,5 ton

mechanické opracovanie
Výkon
34 kW
Otáčky
5000 (opcia 7000)
Krútiaci moment
830 Nm
Polo-automatická výmena frézovacích hláv
Pojazd v osy X
10000 mm
Pojazd v osy Y
1600 mm
Pojazd v osy Z
3100 mm

FPT Verus 250

VERUS je skonštruovaný ako horizontálny frézovací stroj s pohyblivým stĺpom v pozdĺžnom
smere. Koncept stroja garantuje vysokú flexibilitu a preto je použiteľný pre široký rozsah
obrábania: výroba nástrojov a foriem, všeobecné mechanické obrábanie, aplikácie v leteckom
priemysle, či výroba modelov a prototypov.

Otočno-posuvný stôls rozmermy 1250 x 1250 mm a nosnosťou 7 ton

mechanické opracovanie
Výkon
34 kW
Otáčky
45 – 5000
Krútiaci moment
830 Nm
Polo-automatická výmena frézovacích hláv
Pojazd v osy X
8000 mm
Pojazd v osy Y
1250 mm
Pojazd v osy Z
2000 mm

Medzi významné technológie spoločnosti PMR, s.r.o. patrí kovoobrábanie na nových CNC horizontálnych frézach FPT Verus 360 a FPT Verus 250 inštalovaných v roku 2019. Zameriavame sa predovšetkým na opracovanie veľkých zváraných konštrukcií, ale aj samostatných dielcov, či už rovinných plôch, alebo rôznorodých tvarových povrchov, podľa požiadaviek zákazníka, kde našimi modernými obrábacími strojmi dosahujeme presnosti 0,01mm. Viac z našich výrobkov môžete vidieť v galérii