Mechanické opracovanie, frézovanie, sústruženie, vŕtanie a brúsenie.

Mechanické opracovanie je pracovný proces, pri ktorom sa formujú požadované tvary  ktoré nieje možné dosiahnuť  odobratím materiálu. Cieľom mechanického opracovanie je sfinalizovať produkt

 

FPT VERUS 360

Mechanické opracovanie je dôležité preto používame najpokrokovejšie technologické riešenia, ktoré sú unikátne na celom svete, sú použité na tomto stroji. Monolitický stĺp s integrovaným suportom garantuje vysokú tuhosť, vynikajúce dynamické vlastnosti, vysoký výkon, najlepšiu presnosť a jednoduchý prístup operátora stroja za všetkých podmienok. Žiadny iný frézovací stroj s pojazdným stĺpom nebol doteraz tak efektívny a účinný.

 

Otočno-posuvný stôl s rozmermy 2000 x 2000 mm a nosnosťou 15 ton

mechanické opracovávanie
Výkon
34 kW
Otáčky
5000 (opcia 7000)
Krútiaci moment
830 Nm
Polo-automatická výmena frézovacích hláv
Pojazd v osy X
10000 mm
Pojazd v osy Y
1600 mm
Pojazd v osy Z
3100 mm

FPT Verus 250

VERUS je skonštruovaný ako horizontálny frézovací stroj s pohyblivým stĺpom v pozdĺžnom
smere. Koncept stroja garantuje vysokú flexibilitu a preto je použiteľný pre široký rozsah
obrábania: výroba nástrojov a foriem, všeobecné mechanické obrábanie, aplikácie v leteckom
priemysle, či výroba modelov a prototypov.

Otočno-posuvný stôls rozmermy 1250 x 1250 mm a nosnosťou 7 ton

mechanické opracovávanie
Výkon
34 kW
Otáčky
45 – 5000
Krútiaci moment
830 Nm
Polo-automatická výmena frézovacích hláv
Pojazd v osy X
8000 mm
Pojazd v osy Y
1250 mm
Pojazd v osy Z
2000 mm

Požiadavky na akosť materiálu pre mechanické opracovanie

Výpalky z doporučeného laserového materiálu (RAEX) vykazujú v hrúbkach nad 6 mm optimálnu kvalitu rezu a zaručujú rozmerové tolerancie v zmysle STN EN ISO 9013 I A. Východzý materiál je vyznačený vo výrobnej dokumentácii, ktorá je archivovaná, a preto je možné aj dodatočne dodať materiálový atest k požadovanému výpalku.

Obsah kremíka
Opracovateľnosť

Si ≤ 0,04%

Preferovať, vynikajúca opracovateľnosť laserom

Si ≤ 0,25%

Možné ľahko zhoršené rezné výsledky

Si > 0,25%

Obmedzene vhodná kvalita ocele, a tým aj horšie alebo nepravidelné výsledky pri rezaní

Všeobecné podmienky

  • Výpalky sa dodávajú prevažne s okujneným povrchom podľa EN 10 163, hrúbka podľa EN 10. 029
  • Akosť reznej plochy je zaručená podľa STN EN ISO 9013, stupeň I., miestne vady reznej plochy sa pri posudzovaní neberú v súlade s touto normou do úvahy.
  • Podklady pre spracovanie páliacich plánov sú spracované podľa zadaného rozmeru pri jednoduchých tvaroch, alebo výkresovej dokumentácie tvarových výpalkov DXF, DWG dodanej mailom, faxom alebo osobne.
  • Štandardný dodací termín z materiálu na sklade je od 3 do 10 pracovných dní po potvrdení objednávky, expresné objednávky za príplatok. Dodacia parita EXW výrobca, alebo po dohode je možný dovoz dopravou PMR, s.r.o. na miesto určenia.
  • sfd