Rezanie laserom rezanie konštrukčnej ocele hliníka nerezovej ocele

Rezanie laserom rezanie, konštrukčnej ocele, hliníka a nerezovej ocele

Technológia rezania laserom spočíva v tepelnom rezacom procese, v ktorom je energia sústredeného svetelného lúča lasera využitá na to, aby sme mohli dosiahnuť vysokú rýchlosť a vysokú presnosť rezania.

TRULASER 8000

Laserový stroj TruLaser 8000 poskytuje najvyššiu hospodárnosť a vynikajúcu kvalitu dielov v opracovaní nadmerných formátov, možnosť spracovania plechov až do dĺžky 16 m a rez bez odsadenia pri dotaktovaných plechoch.

Rezanie laserom rezanie konštrukčnej ocele hliníka nerezovej ocele
Výkon
6 kW
Rozmer stola
2 500 x 8 000 mm
Max hrúbky plechov vhodných pre rezanie:
Konštrukčná oceľ
25 mm
Nerezová oceľ
25 mm
Hliník
15 mm

TruLaser 5060 (5 KW)

Vysoko výkonný CNC páliaci stroj Trumpf TruLaser 5060 je určený k výrobe laserových výpalkov s vysokou presnosťou a malým tepelným ovplyvnením.

Rezanie laserom rezanie konštrukčnej ocele hliníka nerezovej ocele
Výkon
5 kW
Rozmer stola
2 000 x 6 000 mm
Max hrúbky plechov vhodných pre rezanie:
Konštrukčná oceľ
20 mm
Nerezová oceľ
15mm
Hliník
12 mm

Laser BYSTRONIC Bystar 4020 a 4025

Rezanie laserom rezanie konštrukčnej ocele hliníka nerezovej ocele
Výkon
4,4 kW
Rozmer stolov

2 000 x 4 000 mm(Bystar 4020)

2 500 x 8 000 mm(Bystar 4025)

Max hrúbky plechov vhodných pre rezanie:
Konštrukčná oceľ
20 mm
Nerezová oceľ
15 mm
Hliník
12 mm
Rotačná os:
Profily
od priemru 15 – 315 mm
Max. dĺžka profilu
3700 mm

Vysoko výkonné CNC páliace stroj BYSTAR 4020 a BYSTAR 4025 sú určené k výrobe výpalkov s vysokou presnosťou a malým tepelným ovplyvnením v mieste rezu. Možnosť rezania veľmi malých dier v silných plechoch pulzným rezaním. Integrovaná CNC rotačná os pre trúbky a profily priamo v ráme stroja BYSTAR 4020 s pneumatickým skľučovadlom.


Požiadavky na akosť materiálu

Výpalky z doporučeného laserového materiálu (RAEX) vykazujú v hrúbkach nad 6 mm optimálnu kvalitu rezu a zaručujú rozmerové tolerancie v zmysle STN EN ISO 9013 I A.

Východzý materiál je vyznačený vo výrobnej dokumentácii, ktorá je archivovaná, a preto je možné aj dodatočne dodať materiálový atest k požadovanému výpalku.

Obsah kremíka
Opracovateľnosť

Si ≤ 0,04%

Preferovať, vynikajúca opracovateľnosť laserom

Si ≤ 0,25%

Možné ľahko zhoršené rezné výsledky

Si > 0,25%

Obmedzene vhodná kvalita ocele, a tým aj horšie alebo nepravidelné výsledky pri rezaní

Všeobecné podmienky

  • Výpalky sa dodávajú prevažne s okujneným povrchom podľa EN 10 163, hrúbka podľa EN 10. 029
  • Akosť reznej plochy je zaručená podľa STN EN ISO 9013, stupeň I., miestne vady reznej plochy sa pri posudzovaní neberú v súlade s touto normou do úvahy.
  • Podklady pre spracovanie páliacich plánov sú spracované podľa zadaného rozmeru pri jednoduchých tvaroch, alebo výkresovej dokumentácie tvarových výpalkov DXF, DWG dodanej mailom, faxom alebo osobne.
  • Štandardný dodací termín z materiálu na sklade je od 3 do 10 pracovných dní po potvrdení objednávky, expresné objednávky za príplatok. Dodacia parita EXW výrobca, alebo po dohode je možný dovoz dopravou PMR, s.r.o. na miesto určenia.