Rezanie plazmou – plazmové delenie

Technológia rezania plazmou používa koncentrovaný elektrický oblúk, ktorý taví materiál účinkom vysokoteplotného lúča plazmy. Rezať možno všetky vodivé materiály.

Presné a výkonné páliace stroje s CNC riadiacim systémom od výrobcov VANAD, MESSER a PIERCE sú určené k presnému tvarovému rezaniu všetkých konštrukčných ocelí, nerezových ocelí, hliníku a medi v hrúbkach od 1 do 30 mm pri max. rozmeroch stola 3 x 8 m do hmotnosti 8 ton. Obojstranný posuv portálu na lineárnom vedení dráhy v spojení s plazmovými systémami Kjellberg, Hypertherm a Formika umožňujú dosahovať vysokú kvalitu rezu a presnosti výpalkov. Pri pálení otvorov je nutné počítať s minimálnym otvorom 1,5 násobku hrúbky materiálu.

Technické parametre
Hrúby pálenia materiálov
od 1 do 30 mm
Max. rozmery stola
3 x 8 m
Max. hmotnosť
8 t
plazma vanad

Vyhotovenie

  • Pri rezaní plazmou je rezná plocha menej narušená, ako pri rezaní kyslíkom, ale je nutné počítať s podpálením tohto výpalku až do 5 o. Výraznejšie podpálenie nastáva v rohoch výpalkov.
  • Výpalky sa dodávajú prevažne s okujneným povrchom podľa EN 10 163, hrúbka podľa EN 10 029. Východzí materiál označený vo výrobnej dokumentácii, ktorá je archivovaná, a preto je možné aj dodatočne dodať materiálový atest k požadovanému  výpalku.
  • Rozmerové tolerancie tvarových výpalkov sú podľa STN EN ISO 9013 II B.
  • Akosť reznej plochy je zaručená podľa STN EN ISO 9013 stupeň II., miestne vady reznej plochy sa pri posudzovaní neberú v súlade s touto normou do úvahy.

Všeobecné podmienky

  • Samostatne je možnosť dohodnúť tryskanie, resp. náter.
  • Podklady pre spracovanie páliacich plánov sú spracované podľa zadaného rozmeru pri jednoduchých tvaroch a pásniciach, alebo podľa výkresovej dokumentácie tvarových výpalkov DXF, DWG dodanej mailom, faxom alebo osobne.
  • Pri cudzojazyčných výkresov je nutné doplniť preklad všetkých údajov podstatných pre pálenie.
  • Štandardný dodací termín z materiálu na sklade je od 3 do 10 pracovných dní po potvrdení objednávky, expresné objednávky za príplatok. Dodacia parita EXW výrobca, alebo po dohode je možný dovoz dopravou PMR, s.r.o. na miesto určenia.