Delenie a spracovanie hutného materiálu

REZANIE A OHÝBANIE


Druhovýrobný proces spracovávania ocele: rezanie laserom, kyslíkom, plazmou a ohraňovanie.
3D rezanie profilov

3D rezanie profilov


Progresívna technológia opracovania rúr, otvorených a uzavretých profilových materiálov so štvorcovým profilom
Zváranie laserom

Robotizované zváranie


Spoločnosť disponuje vysokoproduktívnym robotizovaným pracoviskom, ktoré je určené na laserové zváranie s využitím výkonného pevnolátkového lasera s optickým navádzaním do miesta zvárania
Konvenčné zváranie

Kompletizácia


Konvenčné zváranie patrí vo výrobnom sektore v súčasnosti medzi najvýznamnejšie výrobné technológie
Mechanické opracovávanie

Kompletizácia a montáž dielov


Finálizácia a opracovanej ocele do konečnej podoby

[/notdevice]

Delenie (rezanie, pálenie) a ohýbanie hutného materiálu je ťažisková oblasť podnikania spoločnosti Prvá Martinská Rezáreň. Spoločnosť bola založená v roku 1999.  Spoločnosť od svojho založenia zaujala na slovenskom trhu druhotného spracovania ocele líderskú pozíciu a vytvorila si stabilné miesto a dobré meno medzi domácimi a zahraničnými zákazníkmi.

 

AKTUALITY

mechanické obrábanie
Mechanické opracovanie
pre viac info.
rezanie laserom
Nový laser TruLaser 3060 Fiber (6 KW )
pre viac info.

Dnes je spoločnosť modernou výrobnou firmou so stabilným kmeňom zákazníkov. Formou zákazkovej výroby, presne podľa ich požiadaviek, im dodáva svoje výrobky konkrétne tvarové výpalky, ohýbané kusy, ďalšie výrobky z profilov, inej konštrukčnej ocele a neželezných kovov, zložité zvárané a opracované konštrukcie.

 

Kvalitu našich výrobkov a služieb dokazuje aj fakt, že v mnohých prípadoch partneri spoločnosti PMR, s.r.o. pracujú systémom Just in Time, alebo im naša spoločnosť poskytuje možnosť vytvorenia skladu hotových výrobkov v našich priestoroch. Následne zákazník dokáže na vyzvanie dostať plnenie objednávky do jedného či dvoch dní. Rýchlosť a presnosť dodávok je preto našou devízou. Realizácia termínovo zložitých zákaziek je však samozrejme možná iba v prípade kvalitného prevedenia výrobku, bez vád či reklamácií.

 

V roku 2005 firma zriadila akreditované kalibračné laboratórium, kde ponúka kalibráciu neurčených meradiel v zmysle platnej legislatívy o metrológii.

 

Delenie, ohýbanie hutného materiálu

Ako firma dosahuje najlepšiu kvalitu v oblasti spracovávania plechu a profilov?

Využívame na to výrobné priestory s plochou cca 12000 m2. Taktiež máme vlastnú dopravu, špičkovú technológiu pre každý typ nášho ponúkaného výrobku či služby a jedinečný komplexný strojový park. Zamestnanci majú kvalitný ľudský potenciál a tiež odbornú prax s potrebnými znalosťami. Od skladových priestorov a pracovníkov dispečingu, cez výrobné dielne až po expedičné pracovisko. Každá profesia je obsadená profesionálmi vo svojom odbore. Pre bezproblémovú prevádzku výroby máme zriadené oddelenia nákupu, programátorov, technológov a zákazkového oddelenia až po top manažment.

 

Všetky prvky firmy sú zladené tak, aby finálny produkt bol tímovou prácou vyhotovený k maximálnej spokojnosti nášho zákazníka. Spoločnosť ročne vyrobí cez 8000 ton polotovarov a opracovaných zvarencov pre svojich partnerov. Naši partneri sú  hlavne špičkové zahraničné spoločnosti so sídlom alebo pobočkou na Slovensku, alebo veľkopodniky uznávaných strojárenských spoločností so sídlom v zahraničí. Taktiež spolupracujeme s progresívnymi Slovenskými strednými a väčšími firmami so slovenským kapitálom. Všetci naši zákazníci patria vo svojom odbore k lídrom na celosvetovom trhu.

 

Spoločnosť PMR, s.r.o spolupracuje so širokou paletou firiem z rôznych odvetví hlavne, gumárenského priemyslu, drevospracujúceho priemyslu, dopravníkových systémov, stojov pre papierenský či tlačiarensky sektor, poľnohospodárskych strojov, linky pre rôzne baliace aplikácie, ťažobného priemyslu či firmami z oblasti výroby strojov pre spracovanie ocele. 

PMR s.r.o. má od 1.8.2008 certifikovaný integrovaný systém manažérstva kvality celej spoločnosti v zmysle noriem ISO 9001 a ISO 14001. Certifikácia sa vzťahuje na oblasť delenia hutného materiálu, ohýbanie hutného materiálu a zváranie v sériách. Certifikáty k nahliadnutiu a stiahnutiu nájdete TU