Konštrukčné časti strojov

Firma PMR je významným dodávateľom komponentov pre rôzne druhy strojov a zariadení zo všetkých odvetví. Naše výrobky nájdete napríklad ako súčasti mnohých obrábacích, poľnohospodárskych, cestných a špeciálnych strojov pre železnice a automobilový priemysel.riemysel.

Konštrukčné časti strojov, zariadení,

Konštrukčné časti strojov, zariadení,