Prvá Martinská Rezáreň s.r.o.

Spoločnosť Prvá Martinská Rezáreň bola založená v roku 1999. Ťažisko podnikania spoločnosti je oblasť delenia a ohýbania hutného materiálu. Spoločnosť sa od svojho založenia snaží zaujať na slovenskom trhu druhotného spracovania ocele a vytvoriť stabilné miesto a dobré meno medzi súčasnými a budúcimi zákazníkmi.

Kontakt prvá martinská rezáreň sídlo firmy, Steel Cuting Company,

Moderná spoločnosť

O firme

Dnes je spoločnosť modernou výrobnou firmou so stabilným kmeňom zákazníkov. Formou zákazkovej výroby, presne podľa ich požiadaviek, im dodáva svoje výrobky (tvarové výpalky ako aj ďalšie výrobky z plechu, profilov, konštrukčnej ocele a neželezných kovov). Kvalitu našich výrobkov a služieb dokazuje aj fakt, že v mnohých prípadoch partneri spoločnosti PMR, s.r.o. pracujú systémom Just in Time. Dovoľuje im to nielen kvalitné prevedenie výrobku, ale aj presná doba dodávky.

Ako firma dosahuje najlepšiu kvalitu v oblasti spracovávania plechov a profilov?

Využíva na to výrobné priestory s plochou cca 12000m2, vlastnú dopravu, špičkovú technológiu a strojový park, ako aj kvalitný ľudský potenciál.

Od skladových priestorov a pracovníkov dispečingu, cez výrobné dielne a páliacu techniku, oddelenia nákupu, programátorov a zákazkového oddelenia až po finančný, výrobný a obchodný manažment…Všetky prvky firmy sú zladené, aby finálny produkt bol tímovou prácou vyhotovený k maximálnej spokojnosti zákazníka. Spoločnosť ročne vyrába cez 6000 ton polotovarov pre svojich partnerov, hlavne do malých a stredných podnikov, ale aj pre veľkopodniky uznávaných strojárenských spoločností
V roku 2005 firma zriadila akreditované kalibračné laboratórium, kde ponúka kalibráciu neurčených meradiel v zmysle platnej legislatívy o metrológii.