3D plazmové rezanie-úkosovanie plechu

Technológia rezania plazmou používa koncentrovaný elektrický oblúk, ktorý taví materiál účinkom vysokoteplotného lúča plazmy. Rezať možno všetky vodivé materiály.

Súčasťou 3D rezacieho stroja je plazmový horák, ktorého hlavnou funkciou je generovanie orientovaného prúdu plazmy, ktorý odtavuje materiál v mieste rezu. 3D rezací stroj umožňuje naklápanie hlavy až 45 ° na obe strany.

V našej organizácii využívame pre 3D delenie plazmou – CNC plazmovom páliacom stroji Omnimat L5000 s rotátorom.

3D rezanie plazmou, 3d plazmové rezanie, úkos, úkosovanie

Súčasťou 3D rezacieho stroja je plazmový horák. Hlavnou funkciou horáka je generovanie orientovaného prúdu plazmy, ktorý odtavuje materiál v mieste rezu. 3D rezací stroj umožňuje naklápanie hlavy až 45° na obe strany.

Max formát:
2,5 x 8m
max hrúbka prierezu :
50mm
max.naklápanie hlavy:
+-45°

Vyhotovenie

  • Pri rezaní plazmou je rezná plocha menej narušená, ako pri rezaní kyslíkom, ale je nutné počítať s podpálením výpalku až do 5 º. Výraznejšie podpálenie nastáva v rohoch výpalkov.
  • Výpalky sa dodávajú prevažne s okujneným povrchom podľa EN 10 163, hrúbka podľa EN 10 029. Východzí materiál označený vo výrobnej dokumentácii, ktorá je archivovaná. Je možné aj dodatočne dodať materiálový atest k požadovanému výpalku.
  • Rozmerové tolerancie tvarových výpalkov sú podľa STN EN ISO 9013 II B.
  • Akosť reznej plochy je zaručená podľa STN EN ISO 9013 stupeň II. Miestne vady reznej plochy sa pri posudzovaní neberú v súlade s touto normou do úvahy.

Všeobecné podmienky

  • Samostatne je možnosť dohodnúť tryskanie, resp. náter.
  • Podklady pre spracovanie páliacich plánov sú spracované podľa zadaného rozmeru pri jednoduchých tvaroch a pásniciach, alebo podľa výkresovej dokumentácie tvarových výpalkov DXF, DWG dodanej mailom, faxom alebo osobne.
  • Pri cudzojazyčných výkresov je nutné doplniť preklad všetkých údajov podstatných pre pálenie.
  • Štandardný dodací termín z materiálu na sklade je od 3 do 10 pracovných dní po potvrdení objednávky, expresné objednávky za príplatok.Dodacia parita EXW výrobca, alebo po dohode je možný dovoz dopravou PMR, s.r.o. na miesto určenia.