Tryskanie plechov

Tryskanie plechov, profilov a iných výrobkov sa uskutočňuje oceľovým granulátom S390 v rozmerovej škále do výšky 600 mm, šírky 2 500 mm a dĺžky 12 000 mm v priebežnom tryskacom zariadení.

Otryskávacie zariadenie TZNP 8

Tryskanie (otryskávanie, pieskovanie) je spôsob mechanickej úpravy kovov, pri ktorom sa tryskací materiál vrhá veľkou rýchlosťou proti povrchu výrobku. Pohybovú energiu tryskaným časticiam dodáva stlačený vzduch tvrdé a ostré častice sa zasekávajú do povrchu a tým ho zbavujú nečistôt.

Ohľadom ďalších otázok kontaktuje zákazkové oddelenie.

Trykanie plechov
Granulát
S390
 Maximálne rozmery tryskania
Výška
600 mm
Šírka
2 500 mm
Dĺžka
12 000 mm